Medlemskort

Ett enkelt medlemskort.
Medlemskortet består av två delar, en del till medlemmen och en del som behålls för kontroll och uppföljning. Medlemskortet fylls i förhand för enkel hantering av medlemmar, medlemsregister och medlemskort.
Medlemskorten kan självfallet tryckas med föreningsnamn och andra specifika uppgifter.

Medlemskort i block om 25 st med talong och dubbelnumrering.
85 kr/block.
Startkostnad tilltryck 1200 kr.

Kontakta oss för offert, info@gravyr-sportpriser.se

Artikelnr: Medlemskort Kategori: